YMMV / Man vs. Wild

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/ManVsWild