YMMV: Mahoutsukai To Deshi No Futekisetsu Na Kankei

  • Nightmare Fuel - Saionji´s sin of gluttony is a big sewn up mouth upon his chest.