YMMV / Listening to 11.975 MHz


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/ListeningTo11975Mhz