YMMV / Lassiehttp://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/Lassie