YMMV / KHR Nuova RP

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/KHRNuovaRP