YMMV / John Ridleyhttp://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/JohnRidley