YMMV / Invasion U.S.A. (1952)

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/InvasionUSA1952