YMMV / I, Vampire


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/IVampire