YMMV / I Am Sam


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/IAmSam