YMMV / Humanity Has Declined
aka: Jinrui Wa Suitai Shimashita

Alternative Title(s): Jinrui Wa Suitai Shimashita

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/HumanityHasDeclined?from=YMMV.JinruiWaSuitaiShimashita