YMMV / Hey Dad..!


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/HeyDad