http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/HeroTales?from=YMMV.JuushinEnbu