YMMV / Hating Alison Ashley

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/HatingAlisonAshley