YMMV / Hans Von Hozel


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/HansVonHozel