YMMV / Hand of Thrawn


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/HandOfThrawn