YMMV / Haken No Oscar


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/HakenNoOscar