YMMV / Gotham City Sirens

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/GothamCitySirens