YMMV / Gordyhttp://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/Gordy