YMMV / Genji Monogatari 1987

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/GenjiMonogatari1987