YMMV / Gate 7

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/Gate7