YMMV / Gamera vs. Zigra

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/GameraVsZigra