YMMV / Flying Down to Rio


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/FlyingDownToRio