YMMV / Emily Osment

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/EmilyOsment