YMMV / Ebony Darkness Dementia Raven Way Vs Canon

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/EbonyDarknessDementiaRavenWayVsCanon