YMMV / Dolphin Rider Koishi

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/DolphinRiderKoishi