YMMV / Do Re Mi Fantasy

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/DoReMiFantasy