YMMV / Digimon Fusion Kai

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/DigimonFusionKai