YMMV / Decrepit Birth

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/DecrepitBirth