YMMV / Darkened Skye


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/DarkenedSkye