YMMV / Daddy-O


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/DaddyO