YMMV / D-Generation X


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/DGenerationX