YMMV / D-Generation X

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/DGenerationX