YMMV / Cristina Valenzuela

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/CristinaValenzuela