YMMV / Corto Maltesehttp://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/CortoMaltese