YMMV / Coalition Of Ponyist States

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/CoalitionOfPonyistStates