YMMV / Bytes Of Life

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/BytesOfLife