YMMV / Bomberman II

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/BombermanII