YMMV / Ba (UK)

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/BoAUK