YMMV / Blood Night: The Legend of Mary Hatchet


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/BloodNightTheLegendOfMaryHatchet