YMMV / Bandits (1997)

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/Bandits1997