YMMV / Bad Taste

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/BadTaste