YMMV / Back to School


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/BackToSchool