YMMV / Atelier Lina The Alchemist Of Strahl

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/AtelierLinaTheAlchemistOfStrahl