YMMV / Armageddonhttp://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/Armageddon