YMMV / Animal Kingdom

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/AnimalKingdom