YMMV / Agent Loki: International Man of Mayhem


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/AgentLokiInternationalManOfMayhem