YMMV / Agent Loki International Man Of Mayhem


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/AgentLokiInternationalManOfMayhem