YMMV / A Boy and His Dog


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/ABoyAndHisDog