Tropers / Fujiwarano Mokou

Hado (FujiwaranoMokou) is a hopeless little girl, who'll add more later.

...she is also awesome. - Pirka

... no you - FujiwaraNoMokou
http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Tropers/FujiwaranoMokou