Trivia / Takehito Koyasu

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Trivia/TakehitoKoyasu