Trivia / Seitokai Yakuindomo


Watch Takatoshi drag Shino all the way back to Seitokai Yakuindomo before she puts her mind into the gutter.
http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Trivia/SeitokaiYakuindomo