Trivia / Seitokai Yakuindomo


Watch Takatoshi drag Shino all the way back to Seitokai Yakuindomo before she puts her mind into the gutter.