Trivia / Othello


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Trivia/Othello